Patronka i Historia Parafii

Patronka

Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. w rodzinnym majątku w Słupówce (obecnie Karłowo) w Wielkopolsce, następnie wraz z rodziną przeniosła się do Poznania, gdzie uczęszczała na pensję. Wcześnie rozpoczęła działalność charytatywną, podczas której zetknęła się z problemem prostytucji. W 17. roku życia Maria złożyła ślub dozgonnej czystości. Założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zadaniem było wychowywanie dziewcząt z patologicznych środowisk. W poszukiwaniu zbłąkanych owieczek matka założycielka docierała nawet do nielegalnych domów publicznych. Pierwszy dom zgromadzenia, działający początkowo w prywatnym mieszkaniu, a później przeniesiony na poznańskie Winiary, spotkał się z uznaniem władz pruskich i został zarejestrowany w 1884 r. 13 kwietnia 1909 r. zgromadzenie zostało formalnie zatwierdzone na prawie diecezjalnym jako „Instytut Dobrego Pasterza od Opatrzność Boskiej”. Utworzono nowe placówki, które utrzymywały się z pracy sióstr i wychowanek. Maria Karłowska zmarła 24 marca 1935 r. w Pniewitem. Jej doczesne szczątki przewieziono do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie złożono je w kaplicy domu generalnego sióstr pasterek.

Parafia

Parafia została ustanowiona 8 września 1999 r. przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Od chwili erygowania parafii nowa wspólnota korzystała tymczasowo z dolnego kościoła macierzystej parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbe. Wspólnie odbywały się doroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Pierwszą troską nowej parafii, której pierwszym pasterzem został ks. Andrzej Ziegert było otrzymanie placu pod budowę ośrodka duszpasterskiego oraz odpowiednich dokumentów zezwalających na rozpoczęcie budowy. Wiosną 2001 roku otrzymano zgodę na usunięcie drzew z placu przeznaczonego pod budowę. W czasie pierwszej wizytacji biskupiej 16 kwietnia 2001 r. ks. bp Józef Szamocki po Mszy św. sprawowanej na ołtarzu polowym, poświęcił krzyż oraz plac na którym stanie kościół. Od tego dnia w każdą niedzielę w tym miejscu odprawiano Mszę św. Wielkim przeżyciem dla parafian były Pasterki sprawowane w Noc Bożego Narodzenia 2001 i 2002 r. przy rozpalonych ogniskach. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto 2 lipca 2002r i po 14 miesiącach dnia 8 września 2003 ksiądz biskup Andrzej Suski pasterz kościoła toruńskiego poświęcił nowo wybudowaną kaplicę, która do czasu wybudowania kościoła służyć będzie nowej wspólnocie.